Potwierdzanie wyników w chromatografii (1).

Laboratorium analityczne wykonujące rutynowe badania chemiczne jako wynik swojej pracy podaje stężenie lub zawartość badanego czynnika w próbie. W przypadku kontroli procesów technologicznych, gdzie matryca jest stała i określona nie ma potrzeby Dalej »

Prekolumna – prosty sposób na zanieczyszczenia z matrycy.

Od lat jedną z dróg rozwoju możliwości analitycznych jest poprawa parametrów detektorów. Coraz wyższa selektywność i specyficzność pozwala na analizę próbek bez skomplikowanych procesów oczyszczania. Doskonale sprawdza się w tym stosowana coraz Dalej »

 

Potwierdzanie wyników w chromatografii (1).

dwie kolumny

Laboratorium analityczne wykonujące rutynowe badania chemiczne jako wynik swojej pracy podaje stężenie lub zawartość badanego czynnika w próbie. W przypadku kontroli procesów technologicznych, gdzie matryca jest stała i określona nie ma potrzeby zastanawiać się (oczywiście przy utrzymywaniu się czasów retencji) nad potwierdzaniem jakościowym.

Pipety a spójność pomiarowa (1).

pipeta

Akredytacja laboratorium nakłada na nie wiele obowiązków. Jednym z najważniejszych jest zapewnienie spójności pomiarowej. Wzorcowanie/sprawdzanie to jeden z warunków spełnienia spójności pomiarowej. Zazwyczaj robi się to dwiema drogami. Po pierwsze raz na ustalony okres czasu dokonuje się sprawdzenia przyrządu pomiarowego w zewnętrznym akredytowanym w tym kierunku laboratorium lub pracownicy tegoż laboratorium wykonują to u nas.

VIII KONFERENCJA ANALITYCZNE ZASTOSOWANIA CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ.

Odbędzie się w dniach 23-24 października w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie.

Patronat nad konferencją objęły: Komitet Chemii Analitycznej PAN oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne.

Organizatorzy: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Higieny Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –  Państwowego Zakładu Higieny oraz firma POLYGEN zapraszają do udziału w konferencji.

Prekolumna – prosty sposób na zanieczyszczenia z matrycy.

Od lat jedną z dróg rozwoju możliwości analitycznych jest poprawa parametrów detektorów. Coraz wyższa selektywność i specyficzność pozwala na analizę próbek bez skomplikowanych procesów oczyszczania. Doskonale sprawdza się w tym stosowana coraz powszechniej metoda QuEChERS, która jest tanim, szybkim i prostym procesem przygotowania próbek do analizy. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że oczyszczanie w metodzie QuEChERS jest bardzo zgrubne. Jednak dla układu detekcji dzisiejszych detektorów nie stanowi to problemu analitycznego.